14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ความจริงแล้ววันนี้ เป็นวันเกิดของ Frederick Banting ผู้ค้นพบอินซูลินที่เรานำมาใช้เป็นยาฉีดลดน้ำตาลในเลือดปัจจุบันวันนี้จึงถ...
มารดาที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ โดยปกติ มักจะหายจากการเป็นเบาหวานหลังคลอด อย่างไรก็ดี หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับประทานหวาน ไม่ออกกำลังกาย ส่งผล...
ครั้งต่อไป 20พฤศจิกายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
NEJM Papers Add to Ongoing Salt Debate
การบริโภคเกลือมากเกินไป ส่งผลเสียทำให้เพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูง เพิ่มอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด สมาคมวิชาชีพต่างๆแนะนำการบริโภคเกลือไม่เกินว...

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี