ปีนี้ Theme Promotion ของ International Diabetes Fedration คือ Living with Diabetes "กิน อยู่ เป็น" ดังนั้นในวันนี้สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยของประเ...
เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เบาหวานที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์(Pre-gestational diabetes) ผู้ป่วยเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ ดังนั้น ผู...
หากถามว่าอาหารที่รับประทานได้ไม่จำกัดในเบาหวานคืออะไร คำตอบคือผักใบเขียว แต่ใครล่ะจะสามารถกินผักได้อย่างเดียว ผู้เป็นเบาหวานก็อยากจะรับประทานอาหารหวาน...
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the type 2 diabetes medicines sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, and alogliptin may ca...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี