สัปดาห์หนังสือแห่งชาติเริ่มแล้วและจะจบในวันที่ 6 เมษายน มีหนังสือเบาหวานหน้าสนใจหลายแล้ว สำหรับท่านที่มีแผนจะไปลองไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อกันได้ เล่มน...
เชิญชมภาพcredit:http://10steps.sg/inspirations/artworks/50-most-creative-anti-smoking-ad... โดนใจ บก.
ฉากอมตะในภาพยนตร์เรื่อง The Insider ผู้บริหาร 7 คนให้การในศาลภายใต้การสาบาน ว่าบุหรี่ไม่เสพติด...
เน้นพี่ๆ น้องๆ หน้าใหม่ อยู่ไกลโพ้น ออกไปทำงานแล้ว อึดอัดขัดข้องใจใช้อินสุลินไม่ถูก และไม่รู้จะถามใครดี ผู้ที่ไม่เคยเข้าประชุมกับสมาคมโรคเบาหวานฯ มาเล...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้โดยตรง

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี