กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ไม่ล้มเลิก 'กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' อย่างแน่นอน พร้อมศึกษาหาแนวทางเพิ่มงบประมาณ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียว ศาสตร...
งานวิจัยชิ้นล่าสุดตีพิมพ์ 2 กค. 2558A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management สำหรับผู้ที่ขี้เกียจอ่านงานวิจัยชิ้นเ...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนน่ารักๆ จากหนังสือเบาหวานเล่มที่ 1 สำหรับประชาชน เล่ม 2 น่ารักเช่นกัน มีเหลืออีกเล็กน้อย สอบถามสมาคมโรคเบาหวานฯ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี