หุ่นสวยๆ แบบนี่ได้มากันง่ายๆ หรือ มาดูเบื้องหลังที่มาให้ได้หุ่นบางเฉียบ กล้ามเนื้อ 6 แพ็ค ดูดีมีสุขภาพของเหล่าดาราเพื่อหากำลังใจกันดีกว่า จะเห็นได้ว่า...
Bulletin of the World Health Organization ฉบับเดือนเมษายน 2015 มีเรื่องครบรอบ 10 ปีการควบคุมบุหรี่โลก ประเทศไทยจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ใน ASEAN หรือไม่ Cu...
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ศ.นพ.ชัชลิต รัตนสาร มี 2 version ภาคภาษาไทย และภาค 2 ภาษา ไม่มีขายที่สมาคมโรคเบาหวานฯ ผู้ที่สนใจติดต่อ Novo Nordis (Pharma Th...
แพทย์ผู้สั่งยานี้ให้ผู้ป่วย ท่านสามารถแจ้งคำเตือนของ USFDA ให้ผู้ป่วยทราบได้จากรายงานการวิเคราะห์ใน file PDF ที่เราแนบมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกับเ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี