วันนี้เว็ปไซส์บลูเบริกเจ้าพ่อสื่อเศรษฐกิจจัดอันดับประเทศที่เศร้าน้อยที่สุด ประเทศไทยได้ที่ 1 ชนะสวิสต์และอเมริกา ข่าวนี้ไม่เกี่ยวกับโรคเบาหวานแต่อย่าง...
ถาม: เรียนท่านที่นับถือ ผมเคยอ่านข่าวจากวารสารเบาหวานว่า น้ำผึ้งรักษาโรคไม่ได้ แต่เผอิญผมอ่านพบจากหนังสือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าปี 09 จากข้อเขียนของศาสตรา...
ถาม: เรียนท่านที่นับถือ ผมเคยอ่านข่าวจากวารสารเบาหวานว่า น้ำผึ้งรักษาโรคไม่ได้ แต่เผอิญผมอ่านพบจากหนังสือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าปี 09 จากข้อเขียนของศาสตรา...
นกดิจิตัลDiabeto จากมุมไบเป็นระบบติดตาม การควบคุมเบาหวานครบวงจรผ่าน blue tooth(ผู้ผลิตสรุป) ทำงานดังภาพการควบคุมเบาหวานครบวงจรผ่าน blue tooth(ผู้ผลิตส...
นกดิจิตัลDiabeto จากมุมไบเป็นระบบติดตาม การควบคุมเบาหวานครบวงจรผ่าน blue tooth(ผู้ผลิตสรุป) ทำงานดังภาพการควบคุมเบาหวานครบวงจรผ่าน blue tooth(ผู้ผลิตส...
ประสบการณ์จากเด็ก ครอบครัว และทีมแพทย์ ที่เรียนรู้อย่างกล้าหาญเพื่ออยู่ร่วมกันกับเบาหวานอย่างเป็๋นสุข บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ ธนินี สหกิจรุ่งเรือ...
ประสบการณ์จากเด็ก ครอบครัว และทีมแพทย์ ที่เรียนรู้อย่างกล้าหาญเพื่ออยู่ร่วมกันกับเบาหวานอย่างเป็๋นสุข บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ ธนินี สหกิจรุ่งเรือ...
DMThailand 2012 - พิชิตเบาหวาน
"พิชิตเบาหวาน" จากจังหวัดนครราชสีมา โดย พัชรี อินธิยศ ประกวดประเภทประช่าชนทั่วไป...
DMThailand 2012 - พิชิตเบาหวาน
"พิชิตเบาหวาน" จากจังหวัดนครราชสีมา โดย พัชรี อินธิยศ ประกวดประเภทประช่าชนทั่วไป...
คุณมาร์ค เวนส์คอลัมนิสต์จาก Mi
สถิติตัวเลขโรคเบาหวานจากประเทศ

หนังสือความรู้เบาหวาน

สถิติตัวเลขโรคเบาหวานจากประเทศสมาชิกโดยละเอียดรายประเทศ มีแผนภูมิสีส

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี