รู้จักโรคเบาหวาน

ภาพข่าวฝีมือของบาบารา วอลตัน นักข่าว BBC Thailand ดูแล้วชื่นใจ เหตุเกิดที่ปากคลองตลาด...
สื่อแนะนำโรคเบาหวานภาษาพม่า ลาว เขมร และอราบิก จากสำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค...
DMThailand 2012 ตอน รู้ทันเบาหวาน
ผลงานของ นายณัทภัชฬ์พล ปินใจ น.ส.ภัทรภร วงษ์เพิก น.ส.ธนาภรณ์ วงศ์มีมา น.ส.พิชสุดา เดชบุญ น.ส.เหมือนฝัน ทองมา จังหวัดกรุงเทพ ประกวดประเภท นักศึกษา...
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีตัวชี้วัดเบาหวานความดันโลหิตสูงดีขึ้นเป็นลำดับจากงานวิจัยเชิงสำรวจของเครือข่ายงานวิจัยพหุสถาบัน จึงอยากเชิญชวนให้ท่านเจ...
Kids and Diabetes in Schools (KiDS)
เด็กๆ ที่เป็นเบาหวานสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติและเรียนรู้ร่วมกับเด็กอื่นๆ ได้ TheKids and Diabetes in Schools (KiDS)project aims to foster a supportive...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี