รู้จักโรคเบาหวาน

ดูภาพของปีนี้และปีที่แล้วได้ในหน้ากิจกรรม International Diabetes Federation จะนับจำนวนภาพว่าประเทศไทยมีความ active ในการรณรงค์โรคเบาหวาน ร่วมด้วย ช่วย...
เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี