คุณ ธานินทร์ พันธ์ประภากิจ "ทาสของแผ่นดิน" รับรักษาผู้ป่วยต้อกระจก ต้อเนื้อ ฟอกไต ฟรี และยังเป็นเจ้าของถนน "ถนนเรารักในหลวง" (สุขุมวิท 24) WE LOVE THE...
คิดยกกำลังสอง: เกิดเป็นไทยเจ็บและตายอย่างเท่าเทียม
ตีพิมพ์ 2015-07-01 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในช่วงที่ผ่านมา ผลการศึกษาเรื่อง “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป...
หลังจากพยายามมานานตั้งแต่ปลายปี 2557 ผ่านอุปสรรคหลายด่าน อกหักรอบที่เท่าไหร่ไม่ทราบวันที่ 13 มค. 2558 วันที่ร่าง พรบ.ยาสูบฉบับใหม่ถูกดึงออกจากวาระการป...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
ความก้าวหน้าที่่ระบบสารสนเทศระบบสาธารณสุขกำลังจะเชื่อมโยงต่อถึงกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรมบัญช...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี