โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน...
AACE/ACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2015 and AACE/ACE Diabetes Clinical Practice Guidelines เมื่อเข้าใน website https://www.aace.com/...
1 นาทีแชร์ SOOK ตอน Let’s move เพื่อสุขภาพ
.....มาขยับเพื่อสุขภาพกัน..... ทุกคนมีกิจกรรมมากมายในชีวิตประจำวันเรา ถ้าเราปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได...
10 g monofilament เป็นอุปกรณ์ ตรวจที่ฝ่าเท้า (ของไทย ตรวจ4 จุด ตามรูป) เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกเพียงพอต่อการป้องกันการเกิดเเผลที่เท้า...
เบาหวานชนิดที่ 2 มีอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใดมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ควรเจาะเลือดคัดกรองเพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน 1 อายุ 35 ปีขึ้นไป 2 อ้วน BMI > ...
World Health Day2016 (วันอนามัยโลก) ตรงกับวันที่ 7 เมษายน (วันเกิดขององค์การอนามัยโลก WHO) ในปีนี้ เน้นการควบคุมการเกิดโรคเบาหวาน ทั้งการป้องกัน การคั...
The 11thInternational Diabetes Federation Western Pacific Region Congress(11thIDF-WPR Congress 2016) and the 8thScientific Meeting of the Asian Associ...

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี