อ่านฟรี คลิ๊กได้ที่นี่เลยhttp://www.idf.org/diabetesvoice/ This issue features: -IDF World Diabetes Congress 2015 -Global "food insecurity" report -T...
ในปีหน้านี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ตระหนักถึงการรักษาผู้เบาหวานที่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ นอกจากโครงการหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ฉบับ 2...
สดๆ ร้อน จากโรงพิมพ์วันนี้เองเนื้อหา 175หน้า มีทั้งหมด 6 หมวด ปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ในประเทศ ระบบสุขภาพ และการจัดการโรคเบาหวาน โดยคณะกรรมการจากราช...
ขอขอบคุณบริษัทโนวาตีส พันธมิตร

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี