หนังสือคำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1. ราคาปกติเล่มละ 200 บาท 2. ลด 15% ตั้งแต่ 10 เล่มขึ้นไป(เล่มละ 170 บาท)ไม่รวมค่าจัดส่ง 3. ลด 1...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
ทัวร์อวัยวะ โรคอ้วนลงพุง
1 ใน 3 ของคนไทย อ้วนลงพุง โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่­ติดต่อเรื่อรัง หรือโรค NCDs มากมาย เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงโรคหัว...
เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เบาหวานที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์(Pre-gestational diabetes) ผู้ป่วยเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ ดังนั้น ผู...
เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เบาหวานที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์(Pre-gestational diabetes) ผู้ป่วยเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ ดังนั้น ผู...
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the type 2 diabetes medicines sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, and alogliptin may ca...
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the type 2 diabetes medicines sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, and alogliptin may ca...
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the type 2 diabetes medicines sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, and alogliptin may ca...
หากถามว่าอาหารที่รับประทานได้ไ
รายการอาหารแลกเปลี่ยน หมายถึง

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี