เลือกทำพิธีทางศาสนาในช่วงเวลาที่อากาศเย็นเช่นกลางคืน พยายามหลีกเลี่ยงที่ที่มีคนหนาแน่น บอกผู้ที่เดินทางไปด้วยถึงสถานะทางสุขภาพของท่าน กินยาฉีดยาสม่ำเส...
การคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ใช้วิธีทดสอบความทนต่อกลูโคส โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1. ผู้ถูกทดสอบ รับประทานอาหารตามปกติ งดสูบบุหรี่งดน้ำและอาหารข้า...
ปีนี้ Theme Promotion ของ International Diabetes Fedration คือ Living with Diabetes "กิน อยู่ เป็น" ดังนั้นในวันนี้สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยของประเ...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี