ใครๆ ก็อยากจะกินอาหารที่ดี มีประโยชน์ กินแล้วมีสุขภาพดี แต่ดูเหมือนหนทางจะยากลำบากสำหรับคนธรรมดามนุษย์เงินเดือนหรือหาเช้ากินค่ำเพียงแค่เอาตัวให้รอดไปว...
E-cigarette, hookah use triples among teens
เยาวชนสหรัฐมีแนวโน้มการสูบE-cigarette เพื่มมากขึ้น CNN ประโคมข่าวนี้เมื่อสามวันก่อน ประเทศไทยจะเอาอย่างไรกันนี่...
เน้นพี่ๆ น้องๆ หน้าใหม่ อยู่ไกลโพ้น ออกไปทำงานแล้ว อึดอัดขัดข้องใจใช้อินสุลินไม่ถูก และไม่รู้จะถามใครดี ผู้ที่ไม่เคยเข้าประชุมกับสมาคมโรคเบาหวานฯ มาเล...
วารสารของ International Diabetes Federation ฉบับแรกของปีนี้อ่านฟรีได้ที่นี่ Volume 60 | Issue 1 Monday, March 2, 2015 ARTICLES IN THIS ISSUE ...
วารสารของ International Diabetes Federation ฉบับแรกของปีนี้อ่านฟรีได้ที่นี่ Volume 60 | Issue 1 Monday, March 2, 2015 ARTICLES IN THIS ISSUE ...
วารสารของ International Diabetes Federation ฉบับแรกของปีนี้อ่านฟรีได้ที่นี่ Volume 60 | Issue 1 Monday, March 2, 2015 ARTICLES IN THIS ISSUE ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี