รู้จักโรคเบาหวาน

15 กย. 2557 จบการวิ่งที่แมนฮัตตันแล้ว ต่อไปเป็นไต้หวัน กลับจากอเมริกาขอสัญญาว่าจะติดต่อกับเมืองไทย เพื่อวางแผน Bangkok marathon เจอกันปีหน้าคร้าบ หวัง...
จำนวนผู้ป่วยเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โครงการ Diabetes Aware City เป็นโครงการทัี่จัดให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของ...
แผน 5 ปีนี้ได้มาจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Diabetes Federation เช่นเดียวกับประเทศไทย มาดูกันว่าประเทศญี่ปุ่นเ...
เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี