สัปดาห์นี้มีงานวิจัยจากเกาหลีที่บ่งบอกว่าคนที่ทำงานดึกจะเสี่ยงโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ตื่นเช้า วานนี้มีงานวิจัยจากิังกฤษตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The New ...
ชมรมคนใจดี อาสาซ่อมจักรยานให้ฟรี
Thai CV risk score โปรแกรมนี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแสดงผลการประเมินเป็นความเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตหรือ...
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี