โครงการ Pre-POINTearly วัคซันเป็นโรคการการศึกษาเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบทั่วประเทศเยอรมันที่มีพี่น้อง หรือญาติสายตรงเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 โดยเด็กที่เข้...
ร่วมกันทำ Blue Monument Challenge รณรงค์วันเบาหวานโลก 14 พย. ปีนี้กัน กิจกรรมนี้เป็น 1 ในหลายกิจกรรมที่ International Diabetes Federation สนับสนุนให้ป...
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ความจริงแล้ววันนี้ เป็นวันเกิดของ Frederick Banting ผู้ค้นพบอินซูลินที่เรานำมาใช้เป็นยาฉีดลดน้ำตาลในเลือดปัจจุบันวันนี้จึงถ...
มารดาที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ โดยปกติ มักจะหายจากการเป็นเบาหวานหลังคลอด อย่างไรก็ดี หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับประทานหวาน ไม่ออกกำลังกาย ส่งผล...
ครั้งต่อไป 20พฤศจิกายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่สมา
ภาพจาก BBC Thai คุณยายอายุ 91
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศ

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี