มีนาคมนี้ ติดต่อบริษัทซาโนฟี่ว่า อยากไปฟัง
ภาพกิจกรรมคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงสาธารณสุขมาถึงแล้ว รัฐมนตรีนำความสุขสู่จังหวัดพิษณุโลก สคส.มาก่อน รัตมนตรีช่วยฯ นำทีมหมอครอบครัวไปส่งที่จัง...
โครงการภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง AF:Anti… เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงดารณี ศิริชัยสุทธิกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายผู้ป่วยใน เป็นปร...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี