รู้จักโรคเบาหวาน

India Diabetes Aware City 2014 แข่งกับ Thailand Diabetes Aware City 2014 ใครจะบิ๊กกว่าใคร คอยติดตาม การไฟฟ้ากัลบกัตตา เปิดไฟสีฟ้าส่องตึกและอนุสาวรีย์...
18 กย. 2557 เปลี่ยนจากวิ่งเป็นขี่จักรยานบ้าง วันนนี้เพิ่ม basal insulin ระหว่างทางมีหนูน้อยมาให้กำลังใจ หนูน้อยแกลวินป่วยเป็นโรคลิวโคดิสโทรฟี อยู่ระหว...
จำนวนผู้ป่วยเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โครงการ Diabetes Aware City เป็นโครงการทัี่จัดให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของ...
เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี