ผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสพภัยในประเทศเนปาล แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร เราขอแนะนำ การบริจาคเป็นเงินผ่านWorld Foof Program องค์กรดังกล่าว เป็นหน่...
จี้รัฐบาลทบทวนสร้างโรงงานยาสูบใหม่ Written by:กอง บก.ข่าวสังคม สำนักข่าวไทย กรุงเทพฯ 26 เม.ย.- จี้รัฐบาลทบทวนใหม่ งบประมาณ 1.5 หมื่นล้านสร้างโ...
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ศ.นพ.ชัชลิต รัตนสาร มี 2 version ภาคภาษาไทย และภาค 2 ภาษา ไม่มีขายที่สมาคมโรคเบาหวานฯ ผู้ที่สนใจติดต่อ Novo Nordis (Pharma Th...
แพทย์ผู้สั่งยานี้ให้ผู้ป่วย ท่านสามารถแจ้งคำเตือนของ USFDA ให้ผู้ป่วยทราบได้จากรายงานการวิเคราะห์ใน file PDF ที่เราแนบมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกับเ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี