รู้จักโรคเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 07:00 - 15:30 น. การประชุ
DMThailand 2012 ตอน รู้เท่าทัน ป้องกันเบาหวาน
ผลงานของ ทีมศิริราชหอ 2 นส.ภัสสร แซ่หลิน นส.อริสสา โพธิสกุลวงค์
ในปีนี้ IDF เสนอกิจกรรมให้ท่านและรพ.ของท่านเข้าร่วมคือ Go Blue for Breakfast โดยในปีนี้ IDF
ราคา 120 บาท ผู้สนใจกรุณ่าติดต่อ ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6 โทร 02-4199568

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี