รู้จักโรคเบาหวาน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่มีการส่งข้อความเผยแพร่ผ่านทางสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กสาวบริโภคสาหร่ายทอดกรอบใ...
สมาคมโรคเบาหวานฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักเรียนรร.กรุงเทพคริสเตียน ในกิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวาน ฟุตบอลคู่ชิง กองเชียร บรรยากาศ spirit สนุกสนานมาก น้องๆ น่า...
ในปีหน้านี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ตระหนักถึงการรักษาผู้เบาหวานที่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ นอกจากโครงการหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ฉบับ 2...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี