รู้จักโรคเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 07:00 - 15:30 น. การประชุ
DMThailand 2012 ตอน รู้เท่าทัน ป้องกันเบาหวาน
ผลงานของ ทีมศิริราชหอ 2 นส.ภัสสร แซ่หลิน นส.อริสสา โพธิสกุลวงค์
ราคา 120 บาท ผู้สนใจกรุณ่าติดต่อ ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6 โทร 02-4199568
ประสบการณ์จากเด็ก ครอบครัว และทีมแพทย์
DMThailand2012 ตอนเบาหวาน ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ
ทีม ศิริราชหอ 2 นส.ภัสสร แซ่หลิน, นส.อริสสา โพธิสกุลวงค์

ข้อมูลและบทความสุขภาพ

วารสารสาระการป้องกันและการรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด เมตาโบลิซึมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี