งานวิจัยชิ้นล่าสุดตีพิมพ์ 2 กค. 2558A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management สำหรับผู้ที่ขี้เกียจอ่านงานวิจัยชิ้นเ...
สภานิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศสหยิบยกปัญหาเรื่องน้ำหนักของนางแบบขึ้นถกว่า กฏหมายควรกำหนดน้ำหนักขั้นต่ำของผู้เหญิงที่ทำงานเป็นนางแบบหรือไม่ ปรัชญาเบื้อ...
จากเว็ปไซส์ US FDA : AFREZZA อินสุลินแบบผง ใช้สูดก่อนกินอาหารทุกมื้อ ทดลองใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่่ 2 อนุญาตให้ใช้แล้วในคน เปลี่ยนมุมมองของการใช้อิน...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี