รู้จักโรคเบาหวาน

แผ่นพับความรู้เรื่องอหารฉบับล่าสุดจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ องค์กรหรือสถาบันใดสนใจสามารถขอมา หรือมารับได้ที่สมาคมโรคเบาหวาน ฯ อาคารเฉลิมพระบารม...
DMThailand 2012 ตอน ร้ากก นะ อ้วน
ผลงานของทีม NERD นส. อภิรดี มัณยากาศ, นาย อภิวัฒน์ เตชะสุริยวรกุล, นส. รัตนาภรณ์ รัตวาล...
ไอเดียจัดงานวันเบาหวานโลกจากรพ.ต่างๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจัดงานวันเบาหวานโลก ภายใต้คำขวัญ “พิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวาน” ของจังหวัดชัยภูมิก...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี