วันนี้ที่เวลา 13.30 น. ณลานชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชาวกระทรวงสาธารณสุขร่วมใจจัดงานรดน้ำผู้อาวุโส อดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีคนปัจจ...
แพทย์ผู้สั่งยานี้ให้ผู้ป่วย ท่านสามารถแจ้งคำเตือนของ USFDA ให้ผู้ป่วยทราบได้จากรายงานการวิเคราะห์ใน file PDF ที่เราแนบมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกับเ...
ซองบุหรี่แบบไม่หวือหวา หรือซองบุหรี่แบบเรียบคือ ซองบุหรี่ที่ 65% ของพื้นที่เป็นข้อความเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ ที่เหลือเป็นชื่อบุหรี่ ตามกฎหมายของอียูกำหน...
เน้นพี่ๆ น้องๆ หน้าใหม่ อยู่ไกลโพ้น ออกไปทำงานแล้ว อึดอัดขัดข้องใจใช้อินสุลินไม่ถูก และไม่รู้จะถามใครดี ผู้ที่ไม่เคยเข้าประชุมกับสมาคมโรคเบาหวานฯ มาเล...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี