การศึกษาแบบสังเกตไปข้างหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลให้หวาน (sugar-sweetened beverage; SSB) กับการเปลี่ยนแปลงของไขมั...
AACE/ACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2015 and AACE/ACE Diabetes Clinical Practice Guidelines เมื่อเข้าใน website https://www.aace.com/...
หนังสือเรื่อง น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการที่เหมาะสม เขียนโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กล่าวถึง พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย น้ำตาลกับสุขภาพ ผลกระทบในเชิงเศ...
1 นาทีแชร์ SOOK ตอน Let’s move เพื่อสุขภาพ
.....มาขยับเพื่อสุขภาพกัน..... ทุกคนมีกิจกรรมมากมายในชีวิตประจำวันเรา ถ้าเราปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได...
10 g monofilament เป็นอุปกรณ์ ตรวจที่ฝ่าเท้า (ของไทย ตรวจ4 จุด ตามรูป) เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกเพียงพอต่อการป้องกันการเกิดเเผลที่เท้า...
เบาหวานชนิดที่ 2 มีอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใดมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ควรเจาะเลือดคัดกรองเพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน 1 อายุ 35 ปีขึ้นไป 2 อ้วน BMI > ...
โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน...

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี