คอลัมภ์ใหม่มาแล้ว Click ไปที่หน้าชุมชมเบาหวาน พบกับคอลัมภ์ใหม่ ประสบการณ์เบาหวาน และคุณหมอขอตอบ ตอบตรงประเด็น ไม่เลคเชอร์ตำราเบาหวานให้ฟัง เกร็ดเล็กเก...
Ver ดารา1
สื่อโฆษณาทางทีวี ลดเค็มครั้งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค จัดทำโดยเครือข่ายลดบริโภคเค็ม...
ฉบับใหม่จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข (เล่มนี้ไม่มี สปสช.)...
สื่อแนะนำโรคเบาหวานภาษาพม่า ลาว เขมร และอราบิก จากสำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี