ข่าววันนี้ ขอแก้ข่าวเรื่องรพ.เจ๊งจากรายงานที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 26/5/2558 (สามารถหาอ่านได้จากเว็ป) พบว่าสถานการณ์รพ.ขาดทุน...
แม้ว่าข่าวการสั่งย้ายเลขาฯ สปสช.จะทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีต่อไปอีกหรือไม่ ความเป็นจริงก็คือuniversal coverage ประกันสุขภาพ...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี