ผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสพภัยในประเทศเนปาล แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร เราขอแนะนำ การบริจาคเป็นเงินผ่านWorld Foof Program องค์กรดังกล่าว เป็นหน่...
เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าหลักประกันสุขภาพ (ตอน2)
" ที่ผ่านมาเราอาจจะทำงานไม่ค่อยได้เป็นกัลยาณมิตรกันเท่าไร แต่ต่อไป....." ดูรายการเดินหน้าประเทศไทยวานนี้แล้วรู้สึกถึงบรรยากาศที่ความตึงเครียดระหว่าง ส...
E-cigarette, hookah use triples among teens
เยาวชนสหรัฐมีแนวโน้มการสูบE-cigarette เพื่มมากขึ้น CNN ประโคมข่าวนี้เมื่อสามวันก่อน ประเทศไทยจะเอาอย่างไรกันนี่...
วันที่ 26 เมษายน 2558 หลังเปิดเว็ปไซส์ 1 ปี 7 เดือนเรามี uses 80,000 คน ครอบคลุม 100 ประเทศทั่วโลก ขอขอบคุณ users ทุกๆ ท่าน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี