รู้จักโรคเบาหวาน

เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...
ในปีนี้ IDF เสนอกิจกรรมให้ท่านและรพ.ของท่านเข้าร่วมคือ Go Blue for Breakfast โดยในปีนี้ IDF ได้เลือก Theme ในการรณรงค์ต้านโรคเบาหวานคือการกินต้านโรคเบ...
เทศกาลกินเจปีนี้ มีหนังสือดีมาแนะนำ ชื่อ"เมนูคู่ครัว อาหารเจสู่สุขภาพ" จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีตำราอาหารน่ารับประทาน ที่ถูกสุขอนามัยหลายอ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี