ครั้งต่อไป 20พฤศจิกายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
ภาพโปสเตอร์รณรงค์วันเบาหวานโลกฉบับแปลจากโปสเตอร์ของ Inrernational Diabetes Federation (IDF) จัดทำโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมา...
อุบัติการณ์เบาหวานเพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัจจุบันพบถึง 6.4% ของประชากร หรือ 3.2 ล้านคน และจะเพิ่ม อีก1.1ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า การเพิ่มขึ้นของเบาหวาน มีผล...
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ในปี 2558 นี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมจัดงานรณรงค์การด...
เรียบเรียงจากวารสาร Sugar Free ฉบับตุลาคม 2558 โดย อ.นพ.นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ, พญ.พรรณทิพา ลาภปริสุทธิ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สมุนไพรเป็นสิ่งที่อ...
รู้เท่าทันภัยเงียบ‘เบาหวาน’ปรับพฤติกรรม ‘กินอยู่เป็น’ห่างไกลโรค | เดลินิวส์ในประเทศไทย ภาพรวมผู้ป่วยเบาหวานไม่น่าจะต่ำกว่า 4 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีทั้...
วันนี้ 14 พฤศจิกายน วันเบาหวาน
แอนนิเมชั่น เรื่อง คนรูฟินาเล่ ตอนที่ 9 คนรูกับยาแผนโบราณครอบจักรวาล
ยาต้ม ยาหม้อ ยาชุด ยาลูกกลอน .
หญิงที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งค

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี