โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน...
AACE/ACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2015 and AACE/ACE Diabetes Clinical Practice Guidelines เมื่อเข้าใน website https://www.aace.com/...
ผลงานวิจัย การดูแลผุ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลตนเอง DSME: Diabetes Self-management Education มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแ...
1 นาทีแชร์ SOOK ตอน Let’s move เพื่อสุขภาพ
.....มาขยับเพื่อสุขภาพกัน..... ทุกคนมีกิจกรรมมากมายในชีวิตประจำวันเรา ถ้าเราปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได...
10 g monofilament เป็นอุปกรณ์ ตรวจที่ฝ่าเท้า (ของไทย ตรวจ4 จุด ตามรูป) เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกเพียงพอต่อการป้องกันการเกิดเเผลที่เท้า...
เกณฑ์การเพิ่มน้ำหนักของหญิงตั้
เป้าหมายในการรักษาความดันโลหิต
สอนเจาะหลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
วิธีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว 1

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี