ในปี 2557 เป็นปีที่ สปสช.เริ่มใช้หลักการ QOF: Quality and Outcome Framewoek มาใช้ นอกจากจะได้ตัวชี้วัดในโรคที่เป็นปัญญาของประเทศแล้ว ยังเป็นธรรมในเบิก...
การคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ใช้วิธีทดสอบความทนต่อกลูโคส โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1. ผู้ถูกทดสอบ รับประทานอาหารตามปกติ งดสูบบุหรี่งดน้ำและอาหารข้า...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี