ไตเสื่อมเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชะลอความเสื่อมของไตที่สามารถ ทำได้ด้วยการเลือกรับประทานชนิดของอาหาร...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
แม้ว่าข่าวการสั่งย้ายเลขาฯ สปสช.จะทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีต่อไปอีกหรือไม่ ความเป็นจริงก็คือuniversal coverage ประกันสุขภาพ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี