เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนลุมฯ สวนสุขภาพโดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการพยาบาล สาขาจิต...
ท็อป ดารณีนุช และ พิง ลำพระเพลิง นำเสนอ19 ไอเดียเปลี่ยนพฤติกรรม จาก 6 โจทย์สังคม ดูว่าไอเดียใดจะถูกนำไปทำให้เกิดขึ้นจริงได้และเริ่มมีส่วนร่วมในการร่วม...
คอลัมภ์ใหม่มาแล้ว Click ไปที่หน้าชุมชมเบาหวาน พบกับคอลัมภ์ใหม่ ประสบการณ์เบาหวาน และคุณหมอขอตอบ ตอบตรงประเด็น ไม่เลคเชอร์ตำราเบาหวานให้ฟัง เกร็ดเล็กเก...
มีนาคมนี้ ติดต่อบริษัทซาโนฟี่ว่า อยากไปฟัง

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี