เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าหลักประกันสุขภาพ (ตอน2)
" ที่ผ่านมาเราอาจจะทำงานไม่ค่อยได้เป็นกัลยาณมิตรกันเท่าไร แต่ต่อไป....." ดูรายการเดินหน้าประเทศไทยวานนี้แล้วรู้สึกถึงบรรยากาศที่ความตึงเครียดระหว่าง ส...
ผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสพภัยในประเทศเนปาล แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร เราขอแนะนำ การบริจาคเป็นเงินผ่านWorld Foof Program องค์กรดังกล่าว เป็นหน่...
Organised by the International Diabetes Federation, the World Diabetes Congress brings together healthcare professionals, diabetes associations, polic...
ข้อมูลนี้ได้มาจากงานวิจัยของรีเบคคา แคลเปอร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน มิววอลกี พบว่านอกจากปลาตัวผู้จะออกไข่ได้ ขนาดของมันยังเล็กลงด้วย การที่ปลาเพศหนึ่งสา...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี