โรคเบาหวานคืออะไร: โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปรกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลใน...
เบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร: เบาหวานชนิดที่ 1 คือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปรกติ (ค่าปรกติ70-110 มก./ดล.)เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์...
ภาพจาก www.abcnews.go.com เอ็ดเวริด ดามิอาโน ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมกลศาสตร์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน คิดค้นเครื่องกลทำหน้าที่แทนตับอ่อนให้ลูกช...
นักวิทยาศาสตร์เพาะสเต็มเซลล์ที่ผลิตอินสุลินจากเซล์มนุษย์ Washington Post October 9 2014ByAriana Eunjung Cha Scientists announced a breakthrough that ...
เชิญเล่นกับ Application เพื่อส
รายงานกิจกรรมของ International

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี