รู้จักโรคเบาหวาน

ขอขอบคุณบริษัทโนวาตีส พันธมิตรของเราที่ส่งปฏิทินรูปสวยๆ มาให้ ในปีหน้าสมาคมฯ ยังมีกิจกรรมดีๆ สู่สังคม หวังเป็นแย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกันอีก ขอบคุณบ...
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่มีการส่งข้อความเผยแพร่ผ่านทางสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเด็กสาวบริโภคสาหร่ายทอดกรอบใ...
ในปีหน้านี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ตระหนักถึงการรักษาผู้เบาหวานที่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ นอกจากโครงการหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ฉบับ 2...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี