รู้จักโรคเบาหวาน

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จวกบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม เหตุทำแคมเปญเจาะกลุ่มวัยรุ่น ชี้ศาลหลายประเทศยันว่า ผิด ย...
Running for Reason งานใหญ่ รางวัลเยอะ สั้นสุด 10m กม. STANDARD CHARTERD BANGKOK MARATHON Standard Charterd Bangkok Marathon is a world standard a...
หลังจากโปรยข่าว รพ.ขอนแก่นได้รับรางวัล UN ไปแล้ว เราก็อยากย้อนอดีตปี 2012 ว่า รางวัล UN ที่เกี่ยวกับการจัดการโรคเบาหวาน ประเทศไทยก็เคยได้รับรางวัลเมื่...
Thailand’s stronger performance comes in its monitoring and surveillance and budget and financing, while the area of national plans and policies is we...
สื่อแนะนำโรคเบาหวานภาษาพม่า ลาว เขมร และอราบิก จากสำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี