โรคเบาหวานคืออะไร: โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปรกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็น พลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาล...
เชิญเล่นกับ Application เพื่อสุขภาพตัวใหม่ของเรา ผลงานจากการออกแบบโดย Internation Diabetes Federation ข้อมูลโภชนาการอาหารไทยโดยสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี