รู้จักโรคเบาหวาน

ภาพจาก www.abcnews.go.com เอ็ดเวริด ดามิอาโน ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมกลศาสตร์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน คิดค้นเครื่องกลทำหน้าที่แทนตับอ่อนให้ลูกช...
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. 10.00 น. พร้อมรับ wrist band " Act on Diabetes" จากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ภาพจากงานแถลงข่าวการจัดงานเบาหวานโลก ปี...
จากการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร สมาคมโรคดเบาหวานแห่งประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ห้างสรรพสินค้า Bic C ร้านหนังสือ s...
สื่อแนะนำโรคเบาหวานภาษาพม่า ลาว เขมร และอราบิก จากสำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค...
ขอเชิญผู้สนใจ ไม่ต้องการตกเทรนด์กับ (ร่าง)หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบาหวานเล่มใหม่ พ.ศ. 2557 ก่อนใครที่พรุ่งนี้ ที่เว็ปนี้แห่งเดียวเท่านั้นวั...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี