รู้จักโรคเบาหวาน

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โครงการ Diabetes Aware City เป็นโครงการทัี่จัดให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของ...
17 กย. 2557 จบการวิ่งที่แมนฮัตตันแล้ว นึกว่าพี่จะหยุด พี่ไม่หยุด วันที่ 21 นี้พี่วิ่งต่ออีกรายการ DM1 สู้ๆ 21 นี้มี 3 รุ่น รุ่นจูเนียร รุ่นกลาง รุ่นให...
แผน 5 ปีนี้ได้มาจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Diabetes Federation เช่นเดียวกับประเทศไทย มาดูกันว่าประเทศญี่ปุ่นเ...
เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี