รู้จักโรคเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 07:00 - 15:30 น. การประชุ
DMThailand 2012 ตอน ฟังหมอป้องกันเบาหวาน
ผลงานของ ธนพล ผลจันทน์ นส.ชญานิษ งามเกาะ นายเสถียรพงษ์ เหมือนพิมพ์ นายมณฑล เหลืองระทึก นายวีรพล

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี