รู้จักโรคเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักเรียนรร.กรุงเทพคริสเตียน ในกิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวาน ฟุตบอลคู่ชิง กองเชียร บรรยากาศ spirit สนุกสนานมาก น้องๆ น่า...
ในปีหน้านี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ตระหนักถึงการรักษาผู้เบาหวานที่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ นอกจากโครงการหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ฉบับ 2...
จัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -3 เมษายน 2448 กิจกรรมของค่ายนอกจากให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแล้ว ยังต้องพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง รวมทั้งการปรับ...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี