คิดยกกำลังสอง: เกิดเป็นไทยเจ็บและตายอย่างเท่าเทียม
ตีพิมพ์ 2015-07-01 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในช่วงที่ผ่านมา ผลการศึกษาเรื่อง “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป...
นางเอกสาวใจบุญ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นำทีมเพื่อนศิลปินร่วม โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ นางเอกสาวใจบุญ แพนเค้ก เขมนิจ...
108 คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนไต BY :รวบรวมโดย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ข้อบ่งชี้(INDICATION) การปลูกถ่ายไตคืออะไร...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
หลังจากพยายามมานานตั้งแต่ปลายปี 2557 ผ่านอุปสรรคหลายด่าน อกหักรอบที่เท่าไหร่ไม่ทราบวันที่ 13 มค. 2558 วันที่ร่าง พรบ.ยาสูบฉบับใหม่ถูกดึงออกจากวาระการป...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี