รู้จักโรคเบาหวาน

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีตัวชี้วัดเบาหวานความดันโลหิตสูงดีขึ้นเป็นลำดับจากงานวิจัยเชิงสำรวจของเครือข่ายงานวิจัยพหุสถาบัน จึงอยากเชิญชวนให้ท่านเจ...
ภาพข่าวฝีมือของบาบารา วอลตัน นักข่าว BBC Thailand ดูแล้วชื่นใจ เหตุเกิดที่ปากคลองตลาด...
Kids and Diabetes in Schools (KiDS)
เด็กๆ ที่เป็นเบาหวานสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติและเรียนรู้ร่วมกับเด็กอื่นๆ ได้ TheKids and Diabetes in Schools (KiDS)project aims to foster a supportive...
สื่อแนะนำโรคเบาหวานภาษาพม่า ลาว เขมร และอราบิก จากสำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค...
DMThailand 2012 ตอน รู้ทันเบาหวาน
ผลงานของ นายณัทภัชฬ์พล ปินใจ น.ส.ภัทรภร วงษ์เพิก น.ส.ธนาภรณ์ วงศ์มีมา น.ส.พิชสุดา เดชบุญ น.ส.เหมือนฝัน ทองมา จังหวัดกรุงเทพ ประกวดประเภท นักศึกษา...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี