รู้จักโรคเบาหวาน

กทม. เตรียมตรวจความพร้อม เส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 30 พฤศจิกายนนี้ พร้อมหารือหน่วยงานด้านจราจร ปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ เพื่อสร้างความปลอดภั...
อาหารที่ท่านเห็นนี้ถูกประดิษฐ์สร้างสรรทั้งเมนูและการปรุงโดยทีมโภชนาการ รพ.พระมงกุฏเกล้า น่ากินและมีปีพโยชน์มาก ส่วนรูปอาหารข้างล่างคือเมนูอาหารที่พบว่...
ในปีหน้านี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ตระหนักถึงการรักษาผู้เบาหวานที่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ นอกจากโครงการหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ฉบับ 2...
จัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -3 เมษายน 2448 กิจกรรมของค่ายนอกจากให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลตนเองแล้ว ยังต้องพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง รวมทั้งการปรับ...

หนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี