การป้องกันโรคเบาหวาน รู้ไว้ก่อนรับมือได้! 

การป้องกันโรคเบาหวาน รู้ไว้ก่อนรับมือได้!  ปัจจุบันนี้พบว่าสถิติอายุของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่าน้อยลงเรื่อย ๆ นั่นหมายความว่ามีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีอายุเฉลี่ยที่น้อยลงจากที่พบมากในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป ทว่าตอนนี้คนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นพบว่ามีอัตราป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น เบาหวานจึงไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุอีกต่อไปและเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามาก ดังนั้นเพื่อให้ห่างไกลจากการเป็นเบาหวาน วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคเบาหวาน มาฝากกัน ชนิดของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดด้วยกัน ดังนี้  เบาหวานชนิดที่ 1 คือ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย  เบาหวานชนิดที่ 2 คือ โรค เบาหวานที่เกิดจากการที่ร่างกายสร้างอินซูลินลดลงและร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ ส่วนมากจะมีสาเหตุหลักกรรมพันธุ์ เบาหวานชนิดพิเศษ คือ โรคเบาหวานที่เกิดจากการที่ตับอ่อนมีความผิดปกติหรือมีอาการของโรคเกี่ยวกับการทำงานของอินซูลินผิดปกติ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ โรคเบาหวานที่เกิดกับหญิงสาวที่ตั้งท้อง ซึ่งเบาหวานชนิดนี้จะหายไปเองหลังคลอด แต่ผู้ป่วยก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคตได้ หากไม่ดูแลตัวเองให้ดี อาการโรคเบาหวานมีลักษณะอย่างไร ผู้ป่วยส่วนมากที่แสดงอาการจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แต่ว่าผู้ป่วยเบาหวานทุกชนิดจะมีอาการที่แสดงออกมาส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกัน โดยอาการที่พบได้บ่อยมีดังนี้ น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นอาการหลักที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเมื่อทำการวัดค่าน้ำตาลในเลือดจะพบว่าปริมาณสูงกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งบางครั้งอาจสูงกว่า 200 มิลลิกรัมจะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นร่วมด้วย กระหายน้ำและปัสสาวะบ่อย …

การป้องกันโรคเบาหวาน รู้ไว้ก่อนรับมือได้!  Read More »